budgetbeheer

Budgetbeheer is een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben. Het is een goede oplossing voor iedereen die nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar toch regelmatig vergeet te betalen. Het kan ook voorkomen dat er teveel andere rekeningen betaald worden waardoor er te weinig geld overblijft voor vaste lasten.

Zodra iemand zelf, de familie of een ondersteunende organisatie constateert dat het beheer van de financiën problematisch wordt, kan contact met mij worden opgenomen. Samen wordt dan besproken welke oplossing het beste aansluit bij de problemen. Wanneer budgetbeheer de beste oplossing blijkt, maak ik samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. Dit gebeurt in een intakegesprek bij de cliënt thuis. De cliënt ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen de cliënt en mij worden vastgelegd.

Iemand die een overeenkomst voor budgetbeheer heeft, draagt altijd zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Door het ondertekenen van een zogenaamd budgetbeheerovereenkomst en het afgeven van volmachten stelt u mij in staat uw financiën te beheren.

Onderdeel van de budgetbeheerovereenkomst is een budgetplan. In dit plan wordt vastgelegd waaraan uw inkomen besteed wordt. Er wordt een bankrekening geopend op uw naam. Op deze bankrekening wordt voortaan al uw inkomen gestort. Ik heb de beschikking over deze rekening en iedere week krijgt u een afgesproken bedrag aan leefgeld. Dit bedrag stort ik op een zogenaamde leefgeldrekening. Dit is een rekening waarover u zelf kunt beschikken.

De werkzaamheden van de budgetbeheerder zijn afhankelijk van wat is afgesproken in de budgetbeheerovereenkomst. De volgende werkzaamheden maken hier in ieder geval deel van uit:

  • het opstellen van een budgetplan;
  • het openen van een beheerrekening
  • het aanschrijven van inkomensverstrekkers en het wijzigen van het postadres;
  • het wekelijks overboeken van leefgeld;
  • het betalen van de vaste lasten;
  • het doen van losse betalingen;
  • het doen van belastingaangifte;
  • het aanvragen van uitkeringen;
  • het aanvragen van toeslagen;
  • het zorgen voor betalingsregelingen met schuldeisers of eventueel aanmelden bij Schuldhulpverlening.

 

Tarieven 2014
Intake € 338,50 excl. BTW
Maandtarief  € 74,25 excl. BTW
Eindrekening en verantwoording € 160,50 excl. BTW

Budgetbeheer is vrijwillig. In principe moeten de kosten door de cliënt zelf gedragen worden. Als er schulden zijn is de cliënt hier vaak niet toe in staat; het is dan mogelijk dat de kosten gedragen worden door een externe partij zoals de werkgever, familie of de gemeente.